Zgodnie z regulaminem konkursu "DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje" uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością oraz certyfikacji wyrobu medycznego" najkorzystniejszą ofertę przedstawił TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z regulaminem konkursu "DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje" uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie badań kompatybilnoœci elektromagnetycznej elektronicznego urządzenia medycznego w celu stwierdzenia zgodności z normami, których spełnienie jest wymagane" najkorzystniejszą ofertę przedstawił Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Zgodnie z regulaminem konkursu "DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje" uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie wzornictwa " najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Projektowy w Katowicach.

Elcard sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

1.Wykonanie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością oraz certyfikacji wyrobu medycznego - więcej w załączniku: Zal_nr_2_do_wniosku_Dokumentacja_z_rozeznania_rynkuElcardISO.doc

2.Wykonanie badań kompatybilnoœci elektromagnetycznej elektronicznego urządzenia medycznego w celu stwierdzenia zgodności z normami, których spełnienie jest wymagane - więcej w załączniku: Zal_nr_2_do_wniosku_Dokumentacja_z_rozeznania_rynkuElcardEMC.docx

3.Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie wzornictwa - więcej w załączniku: Zal_nr_2_do_wniosku_Dokumentacja_z_rozeznania_rynkuElcardWzornictwo.docx

Część B zapytania ofertowego prosimy wypełnić wg opisu: Część B Wzór oferty.docxKontakt